АПАРАТИ, СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРО-УСТАНОВОК НАПРУГОЮ ДО 3,3 КВ

УДК 621.311.07.027.4
ISBN 978-966-8931-80-2
ББК 31.2
С. 256
Мова Укр.
Бібл. 240 назв.

АПАРАТИ, СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ
РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРО-УСТАНОВОК НАПРУГОЮ ДО 3,3 КВ

М. М. Басов, В. С. Дзюбан, М. В. Загірняк, А. П. Калінов
Представлено результати створення теоретичних основ для забезпечення необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги живлення до 3,3 кВ. Здійснено аналіз та узагальнення стану проблем, пов’язаних із безпечною експлуатацією вибухозахищеного рудникового електроустаткування й систем підземного електропостачання. Створено наукову базу, нові принципи й технічні рішення, на основі яких була розв’язана проблема електробезпеки при експлуатації рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ.
У цілому робота охоплює сукупність питань, що пов’язані із забезпеченням необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги. Монографія може бути корисною для фахівців електротехнічної галузі, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.
[Басов М. М. Апарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ: Монографія / М. М. Басов, B. C. Дзюбан, М. В. Загірняк, А. П. Калінов. – Кременчук:
ПП Щербатих О.В., 2010. – 256 с. – Бібліогр.: С. 232–255. – ISBN 978-966-8931-80-2. – укp.]