ДЕЯКІ МЕТРОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛАСТОМАГНІТНИХ ДАТЧИКІВ СИЛИ НАТИСКАННЯ

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3.08

С.    493-496

Мова  Англ.

Бібл.6 назв.

ДЕЯКІ МЕТРОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛАСТОМАГНІТНИХ ДАТЧИКІВ СИЛИ НАТИСКАННЯ

А. Ходулікова, Д. Ковач

У першій частині даної роботи йдеться про метрологічні властивості еластомагнітних датчиків сили натискання з нормальним значенням 120 кН, які було спроектовано та виготовлено на кафедрі електричної інженерії та електричних вимірювань FEI TUKE. Eластомагнітнi датчики сили натискання засновано на використанні ефекту Віларі та належать до групи нелінійних систем. Другу частину роботи присвячено перевірці вихідної напруги еластомагнітних датчиків сили натискання з метою визначення відповідності значень магнітної індукції, отриманих за допомогою комп’ютерної симуляції тривимірної моделі в середовищі COSMOS/EMS, експериментальним результатам, отриманим шляхом вимірювання вихідної напруги.

Ключові слова: електромагнітні датчики, метрологічні властивості, симуляція, вихідна напруга.