ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ РІЗНИХ ЗАКОНАХ СКАЛЯРНОГО УПРАВЛІННЯ

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62.83.52
С. 115-118
Мова Рос.
Бібл. 2 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ РІЗНИХ ЗАКОНАХ СКАЛЯРНОГО УПРАВЛІННЯ 

В. М. Чермалих, О. В. Чермалих, І. Я. Майданський
На основі аналізу рекомендацій щодо застосування принципів скалярного управління частотно-регульованим електроприводом розглянуто основні закони зміни напруги, що підводиться до двигуна, у функції частоти. За допомогою синтезованої універсальної віртуальної моделі досліджені динамічні та енергетичні характеристики системи перетворювач частоти–асинхронний двигун при різному сполученні законів скалярного управління й виду моменту навантаження. За результатами моделювання зроблено висновки й надано коментар відносно раціонального застосування відповідних законів скалярного управління залежно від типу навантаження.
Ключові слова: електропривод, частотне регулювання, скалярне управління, моделювання.