ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ РЕГУЛЬОВАНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПОРІВНЯНО З БАГАТОФАЗНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НОВІТНЬОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3
С. 95-100
Мова Англ.
Бібл. 5 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ РЕГУЛЬОВАНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПОРІВНЯНО З БАГАТОФАЗНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НОВІТНЬОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Д. Ковач, Я. Пердуляк
Розглянуто проблему ефективності енергоперетворення перетворювачами на прикладі застосування вихідної енергії фотогальванічного елементу. Надано нову концепцію однофазного регульованого перетворювача. Показано, що ефективність енергоперетворення запропонованого однофазного регульованого перетворювача не є достатньою. Також розроблено новітню концепцію багатофазного регульованого перетворювача. Новітня концепція дозволяє більш ефективно використовувати енергію фотогальванічної комірки сонячної батареї порівняно з однофазним регульованим перетворювачем. Ефективне використання енергії досягається додаванням п’яти паралельних відводів до запропонованого однофазного регульованого перетворювача. Розроблений алгоритм керованого перемикання дозволив отримувати вихідну енергію фотогальванічного елементу через один із шести паралельних відводів у будь-який момент часу. Було синтезовано комп’ютерні моделі та побудовано лабораторні експериментальні установки, за допомогою яких отримано експериментальні дані для перевірки теоретичних властивостей однофазного та багатофазного регульованих перетворювачів.
Ключові слова: однофазний регульований перетворювач, багатофазний регульований перетворювач, ефективність перетворення енергії.