МАГНІТНІ СЕПАРАТОРИ. ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

УДК 159.9:658.012.32
ISBN 978-966-575-194-6
С. 224
Мова Рос.

МАГНІТНІ СЕПАРАТОРИ. ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

М. В. Загірняк, Ю. А. Бранспіз, І. О. Шведчикова
У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти удосконалення конструкцій і методів розрахунку магнітних сепараторів. Проведено системний аналіз відомих конструкцій магнітних сепараторів з використанням результатів історичних та патентно-інформаційних досліджень. Запропоновано нові методологічні інструменти для вирішення завдань пошукового проектування. Виконано направлений синтез нових структурних магнітних сепараторів з використанням закону гомологічних рядів. Показано різноманітність існуючих в інженерній практиці підходів до вирішення задач розрахунку магнітних сепараторів.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються розробкою магнітних сепараторів, а також може бути корисна для студентів таі аспірантів відповідних спеціальностей.
[Загирняк М. В. Магнитные сепараторы. Проблемы проектирования / М. В. Загирняк, Ю. А. Бранспиз, И. А. Шведчикова. – Монография; Под общей ред. М. В. Загирняка. – К.: Техніка, 2011. –
224 с. – ISBN 978-966-575-194-6. – русс.]