МЕХАТРОННА СИСТЕМА ТА ГОЛОСОВЕ КЕРУВАННЯ

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3.07

С.    448-451

Мова  Англ.

Бібл.5 назв.

МЕХАТРОННА СИСТЕМА ТА ГОЛОСОВЕ КЕРУВАННЯ

Р. Бучко, Д. Ковач

Описано мехатронну систему Teach-Robot та алгоритм голосового контролю шляхом простих інструкцій, який може бути використано для управління обладнанням автомобілів або робототехнічних систем.

Ключові слова: мехатронна система, розпізнавання мови.