МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ КОНВЕЄРНОЇ ЛІНІЇ У ФУНКЦІЇ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62.83.52
С. 371-375
Мова Рос.
Бібл. 2 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ КОНВЕЄРНОЇ ЛІНІЇ У ФУНКЦІЇ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ

О. В. Чермалих, В. М. Пермяков, І. Я. Майданський, О. В. Кадушкевич
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03057, Україна. E-mail: ivanmaidanskyi@gmail.com
На основі аналізу технологічних режимів роботи конвеєрної лінії розглянуто питання застосування регульованого електроприводу для управління конвеєрами залежно від кількості матеріалу на них. Синтезовано модель вантажопотоку, яка враховує транспортне запізнення. За допомогою загальної моделі конвеєрної лінії й електроприводу із системою управління досліджено динамічні та енергетичні процеси при запуску й різних способах регулювання швидкості. На основі результатів моделювання зроблено відповідні висновки й надані рекомендації відносно можливості й доцільності управління конвеєрною лінією у функції її завантаженості.
Ключові слова: конвеєрна лінія, вантажопотік, електропривод, моделювання.