МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯМ ФІРМИ VIPA ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА З МАНІПУЛЯТОРОМ М10П

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313

С.    597-599

Мова  Укр.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯМ ФІРМИ VIPA ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

З МАНІПУЛЯТОРОМ М10П

І. А. Орловський, Т. С. Храпаль, М. В. Сердюк, О. І. Крат

Розроблено програмне забезпечення лабораторного стенда-маніпулятора М10П на базі обладнання фірми VIPA. Сформульовано й розглянуто основні задачі системи керування. Проаналізовано способи позиціонування робочого органа маніпулятора, функції для позиціонування за допомогою аналогових входів, функцій абсолютно-покрокового переміщення. Розроблено алгоритм керування маніпулятором М10П та програма його керування на мовах середовища Step7. Виконано запуск обладнання, його налагодження та перевірку роботи. Доведено доцільність виконаної модернізації для покращення якості навчання студентів та можливість подальшого вдосконалення системи керування маніпулятора.

Ключові слова: лабораторний стенд, система керування, контролер, маніпулятор, електропривод.