ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОЗИЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ КЛІТЬОВИМИ ПІДЙОМНИМИ УСТАНОВКАМИ ГЛИБОКИХ ШАХТ

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62.83.52

С.    355-359

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОЗИЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ КЛІТЬОВИМИ ПІДЙОМНИМИ УСТАНОВКАМИ ГЛИБОКИХ ШАХТ

І. Я. Майданський, В. М. Чермалих, О. В. Чермалих

На основі аналізу комп’ютерного моделювання визначено структуру регулюючого пристрою, який дозволяє максимально зменшити амплітуду низькочастотних коливань кліті, що викликано наявністю довгих підйомних та врівноважуючих сталевих канатів, які слід розглядати як динамічні ланки з розподіленими параметрами (масою та пружністю). Для математичного опису пружних коливань використано ідентифіковану передатну функцію системи, що отримана за перехідною характеристикою.

Ключові слова: оптимізація, підйомна установка, пружні коливання, позиційне управління.