ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСТЮ ТА ПОЛОЖЕННЯМ БАГАТОЗВ’ЯЗНОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З НЕЧІТКОЮ КОРЕКЦІЄЮ КЕРУЮЧИХ ВПЛИВІВ

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62.83.52
С. 31-38
Мова Рос.
Бібл. 4 назв.

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСТЮ ТА ПОЛОЖЕННЯМ БАГАТОЗВ’ЯЗНОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З НЕЧІТКОЮ КОРЕКЦІЄЮ КЕРУЮЧИХ ВПЛИВІВ

Босак А. В., Чермалих О. В., Алтухов Є. І., Майданський І. Я.
Розглянуто побудову багатозв’язної електромеханічної системи й виконано моделювання перехідних процесів із використанням як об’єкта управління клітьової підйомної установки глибоких шахт. Дана установка відрізняється наявністю пружних ланок із розподіленими й зосередженими параметрами, математична модель якої є з’єднанням підсистем із перехресними зв’язками. Керованими змінними є переміщення робочого органу (кліті), її швидкість, а також струм електродвигуна й динамічні навантаження, які викликають пружні коливання в системі, що перешкоджають точному зупину кліті на заданому рівні. У зв’язку з тим, що в процесі експлуатації електромеханічної системи змінюються її параметри, запропоновано використовувати корекцію на основі нечіткої логіки керуючих впливів за всіма трьома каналами регулювання, включаючи двоступеневе формування моментоутворюючого струму для виключення коливальних процесів. Дослідження показали високу точність реалізації заданих режимів роботи електромеханічної системи, що забезпечує максимальну продуктивність і мінімальні втрати енергії.
Ключові слова: оптимізація управління, електромеханічні системи, нечітка корекція, задаюча модель.