ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

УДК 159.9:658.012.32
ISBN 978-966-8669-88-0
ББК 88.4
С. 194
Мова Укр.
Бібл. 127 назв.

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

М. В. Загірняк , А. Б. Почтовюк
У пропонованому посібнику викладаються основні положення навчальної дисципліни «Психологія управління». На основі багаторічного досвіду детально розглядаються теоретичні засади психології управління.
Навчальний посібник складається з 13 розділів, що охоплюють всі аспекти дисципліни – від теоретичних відомостей до запитань і завдань для самоконтролю засвоєних знань, містить необхідні таблиці і список рекомендованої літератури.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, які досліджують психологічні проблеми менеджменту, а також фахівців у галузі управління й ділової психології.
[Загірняк М. В. Психологія управління: навчальний посібник / М. В. Загірняк, А. Б. Почтовюк. –- Харків: видавництво «Точка» , 2011. – 194 с. – Бібліогр.: С. 185–193. – ISBN 978-966-8669-88-0. – укр.]