ШЕСТИФАЗНИЙ ПІДВИЩУЮЧИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3

С.    497-501

Мова  Англ.

Бібл.8 назв.

ШЕСТИФАЗНИЙ ПІДВИЩУЮЧИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Д. Ковач, Я. Пердуляк

Представлено новий принцип підвищуючого перетворювача з високою ефективністю перетворення енергії, що дозволить ефективно використовувати енергію фотогальванічних сонячних комірок. Ефективне використання енергії досягається шляхом додавання п’яти паралельних гілок до звичайного підвищуючого перетворювача з одним ланцюгом. Ефективний алгоритм керування перемикачами дозволяє отримувати енергію з виходу фотогальванічного елементу з кожного з шести паралельних ланцюгів у будь-який момент часу. Побудовано математичну модель для симуляції роботи даного перетворювача та отримано результати симуляції для перевірки теоретичних властивостей багатофазного підвищуючого перетворювача. Ефективний алгоритм керування перемикачами гарантує, що майже вся енергія виходу фотогальванічного елементу сонячної батареї ефективно використовується.

Ключові слова: багатофазний підвищуючий перетворювач, фотогальваніка, SLPS інтерфейс, перетворення енергії, CCM-режим.