А. А. Петриченко

УДК 621.316.925.014.6
С. 127-137
Мова Рос.
Бібл. 9 назв.

КОНЦЕПЦІЯ АВТОМАТИЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЄМНІСНИХ СТРУМІВ ВИТОКУ В РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 

А. Г. Лікаренко, А. А. Петриченко, О. В. Омельченко
Експлуатація електротехнічних комплексів в особливо небезпечних умовах, якими є підприємства з підземними способами видобутку корисних копалин, безпосередньо пов’язана з необхідністю захисту гірників від ураження електричним струмом, тому рудничні електричні мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора оснащені рудничними апаратами захисту від струмів витоку. Однак у рудничних електричних мережах вже давно розпочато застосування на гірничих машинах і механізмах напівпровідникових перетворювачів енергії в схемах регульованих електроприводів постійного й змінного струмів. Це перетворило рудничні електричні мережі з мереж змінного струму в комбіновані, що складаються з ділянок промислової частоти, ділянок постійного струму й ділянок змінної частоти 0–70 Гц. Існуючі апарати захисту від витоків струмів виконано згідно з вимогами ГОСТ 22929–78, який не поширюється на апарати захисту для комбінованих електричних мереж, тому й використання існуючих апаратів захисту в рудничних електричних мережах є неправомірним. Апарат захисту від струмів витоку з робочим діапазоном ємності від 0 до 3,0 мкФ до теперішнього часу не створено. Пропонується новий спосіб автоматичної компенсації ємнісних струмів витоку, заснований на поінтервальному обмеженні статичним дроселем короткочасних струмів, у межах яких струми витоку не перевищують їх нормоване значення при створенні дроселем коливального контуру з ємністю середини інтервалу, а для ідентифікації інтервалу робочого діапазону ємності ізоляції мережі з поточним її значенням на мережу накладають під робочою напругою оперативний струм підвищеної частоти й по його значенню судять про інтервал робочого діапазону ємності мережі, де знаходиться її поточне значення, та перемикають витки дроселя на створення коливального контуру з ємністю середини ідентифікованого інтервалу.
Ключові слова: рудникова електрична мережа, електробезпека, струми витоку, автоматична компенсація, апарат захисту.

А. А. Петриченко

Дослідження працездатності апаратів захисту від витоків струму в рудникових розподільчих мережах до 1000 В

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 182–183.

В статті представлені результати дослідження працездатності апаратів захисту від витоків струму в рудникових розподільчих мережах до 1000 В. Встановлено, що апарати захисту від струмів витоку, що працюють на постійному оперативному струмі, в принципі не можуть забезпечити безпеку експлуатації рудникових розподільчих мереж.