А. І. Пономарьов

УДК 621.382

УПРАВЛІННЯ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ

А. І. Пономарьов, В. В. Чумак

Київський національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»

просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: aiponom@ukr.net

Створення високоенергетичних і порівняно дешевих магнітних матеріалів типу NeFeB дозволяє різко підвищити економічні й технічні показники магнітоелектричних машин із збудженням від постійних магнітів. Їх застосування дозволяє поліпшити масові та габаритні показники машин, підвищується коефіцієнт корисної дії за рахунок відсутності втрат на збудження, підвищується надійність і зменшуються витрати на обслуговування за рахунок безконтактності. Розглянуто сучасний стан розвитку генераторів із постійними магнітами й особливі способи управління ними. Основне завдання роботи – дати аналіз існуючих методів стабілізації напруги магнітоелектричних генеруючих систем, таких як системи електромагнітного підмагнічування; системи підвантаження якорів генераторів реактивним ємнісним або індуктивним регульованим навантаженням (зовнішнє регулювання); системи регулювання потоку збудження шляхом зміни магнітного опору елемента (ділянки) ланцюга збудження; використання зовнішніх стабілізаторів напруги. Запропоновано підхід до регулювання напруги генератора за допомогою магнітного шунтування. Описано конструкцію магнітоелектричного генератора з магнітним шунтуванням двох видів.

Ключові слова: магнітоелектричний генератор, регулювання напруги, магнітне шунтування.