А. I. Важинський

УДК 621.355.1
С. 45-51
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ТЕХНІЧНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОПРИВОДА КОМПЛЕКСУ ВАГОВОГО ДОЗУВАННЯ

А. I. Важинський
Проведено дослідження електротехнічних елементів комплексу вагового дозування, що забезпечує підготовку матеріалів металургійного процесу. Виконано математичне моделювання, проведено аналіз передавальних функцій елементів системи, встановлено критерії працездатності та визначено діагностичні параметри об’єкта. Виконано побудову й розрахунок діагностичної моделі для оцінки технічного стану комплексу ваговимірювання. Даний метод розрахунку й моделювання системи управління комплексом дозування продемонстрував, що в умовах неявності зв’язків між параметрами елементів необхідно оцінювати ті параметри, вплив яких на роботу системи є найбільшим. Виконані розрахунки й проведене моделювання поведінки системи за різними тестовими впливами підтвердили необхідність проведення оцінки технічного стану об’єктів, подібних даному, запропонованим способом. Запропонований спосіб оцінки технічного стану може рекомендуватися як другий етап діагностування після проведення оцінки працездатності з використанням дискретного методу на основі використання таблиці функцій несправностей. Результати дослідження дозволили реалізувати функції діагностики в системі управління комплексом вагового дозування.
Ключові слова: діагностика, математична модель, передатнафункція, вагове дозування.