А. М. Гребенюк

УДК 621.616.13
С. 101-109
Мова Рос.
Бібл. 11 назв.

АНАЛІЗ АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ВНУТРІШНЬОКАР’ЄРНОГО ТРАНСПОРТУ

А. М. Гребенюк, А. В. Некрасов
Проведено аналіз особливостей умов роботи й основних причин виникнення аварійних режимів для кар’єрних тягових мереж змінного й постійного струму, розглянуто аварійні струми в контактній мережі
постійного й змінного струму для умов тягової мережі змінного струму напругою 10,5 кВ Публічного акціонерного товариства «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат» та їх вплив на електробезпеку. Наведено результати досліджень аварійних струмів при обриві контактного проводу в тяговій мережі змінного струму, при обриві контактного проводу в тяговій мережі постійного струму, а також результати досліджень умов електробезпеки при обриві контактного проводу тягової мережі змінного струму. На підставі проведених досліджень встановлено, що аварійні режими, викликані обривом контактного проводу, характеризуються появою коротких замикань, замикань на землю, а також замикань на заземлювальну мережу кар’єра внаслідок торкання обірваним контактним проводом корпусу заземленого технологічного обладнання, супроводжуються появою небезпечних значень аварійних струмів, потенціалів і крокової напруги, а також можливі аварійні режими, за якими ймовірно неспрацювання штатних засобів захисту. Торкання обірваного контактного проводу заземленого корпусу електрообладнання або технологічних машин становить особливу небезпеку з точки зору ураження людей електричним струмом за рахунок появи на корпусах потенціалів, що значно перевищують допустимі рівні, особливо для тягової мережі напругою 10 кВ, при цьому значення струмів, що проходять через тіло людини за відсутністю додаткових ізоляційних засобів, значно перевищують короткочасно безпечні рівні.
Ключові слова: тягова мережа кар’єрів, аварійні струми, обрив контактного проводу, електробезпека.