А. М. Сидоренко

А. М. Сидоренко, І. А. Козакевич

Система керування синхронним двигуном з постійними магнітами

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 126–127.

У статті розглянуто систему керування синхронним двигуном з постійними магнітнами при ослабленні магнітного поля. Для вирішення поставленої задачі визначено залежності між складовими вектору струму для забезпечення максимального співвідношення між електромагнітним моментом та струмом при умові обмеження величин напруги та струму статора. Розроблена система керування забезпечує мінімізацію динамічної похибки при зміні величини навантаження у випадку роботи в зоні ослаблення поля.