А. М. Ялова

УДК 621.318.48:621.316
С. 110-117
Мова Укр.
Бібл. 14 назв.

СИСТЕМА ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ФАКТОРНОГО ПРОСТОРУ Й ПРОЦЕС СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗАЛІЗОРУДНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

О. М. Сінчук, І. О. Сінчук, А. М. Ялова, М. А. Віннік
Наведено результати досліджень аналізу споживання енергії вітчизняними гірничорудними підприємствами з підземним способом видобутку залізняку. Приведено структуру енергоспоживання, встановлено, що основним видом споживаної енергії є електрична. Показано зв’язок між об’ємами споживаної електричної енергії й собівартістю залізорудної сировини, що добувається. Обґрунтовано необхідність управління процесом електроспоживання та планування обcягів споживання енергії підприємствами. Приведено класифікацію факторів, що впливають на ефективність системи нормування питомих витрат електричної енергії. Сформульовано методику створення факторної системи та інтегрального показника для здійснення управління енергопостачанням підприємств.Запропоновано обґрунтовану для реалізації методику ефективного керування процесом електроспоживання залізорудних виробництв із підземними видами робіт, яка передбачає покрокову реалізацію цього процесу, а також дає можливість ефективно планувати діяльність підприємства.
Ключові слова: електроспоживання, залізорудне виробництво, керування.

УДК 621.318.48
С. 69-74
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

ОЦІНКА РІВНІВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВІТЧИЗНЯНИМИ ГІРНИЧОРУДНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ З ПІДЗЕМНИМ ВИДОБУТКОМ

І. О. Сінчук, Е. С. Гузов, А. М. Ялова, М. А. Віннік
Наведено аналіз та оцінку рівнів споживання електричної енергії вітчизняними підприємствами з підземним видобутком залізорудної сировини. Показана ступінь взаємозв’язку між обсягами видобутку й рівнем споживання електричної енергії, доведено необхідність комплексної оцінки рівнів електроенергоспоживання даних видів підприємств у функції обсягів видобутку залізорудної сировини. Проаналізовано структуру електроенергоспоживання за видами електричних приймачів протягом останніх років. Розглянуто особливості графіків споживання, зумовлені, з одного боку, технологією ведення гірничих робіт, а з іншого – застосуванням тарифів, диференційованих за зонами доби. Наведено добові графіки електричних навантажень найбільш енергоємних споживачів гірничорудних підприємств та їх аналіз. Рекомендуються практичні заходи, спрямовані на підвищення електроенергоефективності залізорудних підприємств.
Ключові слова: електроенергія, електроенергоефективність, рівні споживання, залізорудні підприємства.

В. О. Чорна, М. С. Ханкишиєва, Я. В. Федорова, А. М. Ялова

Аналіз умов експлуатації тягового рудникового транспорту вітчизняних залізорудних шахт

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 31–32.

Розглянуті умови експлуатації тягового рухомого складу вітчизняних залізорудних шахт. Представлений аналіз існуючих способів охолодження тягових електричних двигунів. Розглянуті питання необхідності створення сучасних систем контролю технологічних показників електровозів.