А. О. Антоненко

А. О. Антоненко

Методи регулювання напруги споживачів промислових підприємств

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 95–96.

В роботі був проведений аналіз існуючих методів регулювання напруги споживачів промислових підприємств на різних етапах її генерування, передачі та розподілення. А також визначено нормативні значення мінімальних та максимальних  відхилень напруги від її номінального значення з урахуванням нормальних енергетичних показників електропостачання промислових електричних приймачів.