А. О. Бриков

В. Ю. Качалка, І. С. Теріхов, А. О. Бриков

Оцінка взаємозв’язку перетворень Фортеск’ю і Кларка несиметричної системи векторів струму трифазної лінії

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 196–197.

Розглянуто представлення несиметричної системи векторів методом симетричних складових 1-2-0 (перетворення Фортеск’ю) і за допомогою α-β-0 перетворення (перетворення Кларка). Виконана серія експериментів з різними умовами розподілу струмів. На підставі зведення ефективних значень струмів виконаний розрахунок коефіцієнта кореляції і зроблено висновок про високий ступінь кореляції отриманих результатів.