А. О.Морозова

А. О.Морозова, Д. О. Повід           

Дослідження процесів старіння електричних машин за аналізом складових вібрації

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 248–249.

Обгрунтована можливість дослідження процесів старіння електричних машин через зміну стану основних конструктивних вузлів. Узагальнено принципи застосування різних методів вібродіагностики для дослідження стану конструктивних вузлів та електричних машин у цілому.