А. О. Петрученко

А. В. Босак, А. О. Петрученко, В. И. Шевченко

Комбинированное управление статически уравновешенной подъемной установкой с задающей моделью и нечетким регулятором

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 86–88.

Рассмотрен способ построения структурной схемы и компьютерное моделирование комбинированной по задающему воздействию системы управления с задающей моделью третьего порядка и нечетким регулятором.