А. О. Сулим

УДК 629.(431+432): 621.316.1.05.004.18
С. 94-100
Мова Англ.
Бібл. 22 назв.

ДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЄМНІСНИХ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕТРОПОЛІТЕНІ

А. О. Сулим
Розглянуто доцільність установлення ємнісних накопичувачів електроенергії на виході тягових підстанцій, що забезпечують живленням
перегони «Хрещатик–Театральна» та «Шулявська–Берестейська», а також на рухомому складі метрополітену з урахуванням його умов експлуатації на Святошинсько-Броварській лінії комунального підприємства «Київський метрополітен». За результатами експериментальних даних та виконаних розрахунків визначено річний економічний ефект від застосування ємнісних накопичувачів електроенергії та їх термін окупності. Аналіз результатів розрахунку дозволив установити, що з економічної точки зору більш раціональним є встановлення ємнісних накопичувачів електроенергії на виході тягових підстанцій. Із розглянутих варіантів найбільш ефективним є встановлення ємнісних накопичувачів електроенергії на виході тягової підстанції, що забезпечує живленням перегін «Хрещатик–Театральна».
Ключові слова: надлишкова електроенергія рекуперації, ємнісний накопичувач електроенергії.