А. П. Ліньов

М. А. Усенко, А. П. Ліньов, О. В. Білик

Експериментальні  дослідження процесу навчання студентів технічних спеціальностей

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 261–262.

В роботі наведені результати експериментальних досліджень процесу навчання студентів академічних груп з технічних дисциплін. Визначені коефіцієнти і сталі часу кібернетичної моделі засвоєння інформації на основі експериментальних досліджень. На основі розрахованих коефіцієнтів проведене математичне моделювання засвоєння інформації на протязі навчального семестру.