А. С. Маслій

Інженерні та освітні технології

УДК 621.313.33
С. 167-170
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ЯК ОСНОВА ЛЕКЦІЙНИХ КУРСІВ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦІПЛИН 

Б. М. Горкунов, В. М. Шамардіна, С. Г. Буряковський, А. С. Маслій
Якісна підготовка фахівців потребує поєднувати реалії життя з вимогами часу, а саме – давати практичні знання по діючих системах і показувати тенденції розвитку галузі з поданням інформації по перспективних системах і способах регулювання. Прикладом розвитку систем автоматизації на залізниці може бути застосування закордонними фірмами сучасних типів електродвигунів, систем редукторів, напівпровідникових та мікропроцесорних пристроїв, енергозаощаджуючих технологій. Розробки вітчизняних фахівців цього напряму показують високий рівень їх конкурентоспроможності. Сучасні інформаційні технології дозволяють при викладанні матеріалу гармонійно доповнити існуючі застарілі схеми та системи керування новими розробками та їх закордонними аналогами. При цьому забезпечується наглядність викладаємого матеріалу, варіативність розрахунків з використанням різних типів двигунів, систем керування, кінематичних ланцюгів та прив’язка навчальних проектів до реальних умов експлуатації.
Ключові слова: поєднання освіти з науковими розробками, технічні приклади, електропривод стрілочного переводу, електромеханічна система, перспективні системи управління.