А. Ш. Хамаршех

Інженерні та освітні технології

УДК 378.314.6(430)“18/19”
С. 160-161
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МЕТОДУ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ У НІМЕЧЧИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

А. Ш. Хамаршех
Розглянуто основні тенденції розвитку проектної методики в Німеччині кінця ХІХ – початку ХХ століття. Вказано причини відмови від використання виключно класичних методів навчання та перехід до поєднання їх з інтерактивними методами навчання, зокрема, методу проектного навчання. Наведено основні методичні розробки німецьких педагогів в даній галузі за вказаний період. Визначено переваги використання методу проектного навчання та вміння, які учні набудуть завдяки використанню методу проектів. Визначено перспективи для подальшого поглибленого дослідження питання розвитку методу проектного навчання у Німеччині як країни з високо розвиненою системою освіти. Мета роботи – аналіз загальних тенденцій розвитку методу проектного навчання у Німеччині наприкінці ХІХ – початку ХХ століття.
Ключові слова: метод проектного навчання, знання, уміння, навички.