А. В. Федотьєв

Н. М. Істоміна, А. В. Федотьєв

Дослідження робочих характеристик вентильно-індукторного двигуна при регулюванні напруги живлення

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 61–62.

У роботі проведені дослідження робочих характеристик вентильно-індукторного двигуна при різних рівнях амплітуди напруги живлення. Була проведена кількісна оцінка впливу рівня напруги живлення на швидкість обертання та коефіцієнт корисної дії. Визначені процентні відхилення вказаних характеристик від номінальних.