А. В. Калініченко

А. В. Калініченко, В. В. Прус

Тепловий розрахунок статора вентильного реактивного двигуна за наявності пошкоджень магнітопроводу

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 246–247.

У роботі обґрунтовано вплив зміни стану конструкційних елементів вентильного реактивного двигуна (ВРД) на теплові параметри. Запропоновано теплову модель, за допомогою якої можна обчислити зміну теплового стану статора ВРД за наявності дефектів шихтованного осердя, які можна визначити методом електромагнітного контролю. Введено припущення, які дозволяють спростити тепловий розрахунок. Описано особливості проведення експерименту для встановлення адекватності запропонованої теплової моделі.