А. В. Нікітіна

УДК 621.316.925
С. 105-111
Мова Рос.
Бібл. 20 назв.

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ОЦІНКОЮ ЯКОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЇЇ СПОЖИВАЧАМИ

А. В. Нікітіна
Розглядається питання обліку енергетичних ресурсів на рівні підприємства. Надано характеристику сучасних автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії. При їх використанні питання економії витрат на електроенергію зазвичай реалізується за допомогою договірної тарифної політики в цілому для підприємства. Проведено аналіз існуючих принципів побудови автоматизованих систем технічного обліку електроенергії, обґрунтовано можливість їх створення на основі вже наявного обладнання та інфраструктури. Показано доцільність їх застосування для промислових і комунальних мереж електропостачання з метою диференціації та скорочення витрат на електроенергію. Продемонстровано можливість виявлення за допомогою автоматизованих систем технічного обліку електроенергії споживачів з неефективними енергетичними характеристиками. У результаті запропоновано критерії та обґрунтовано необхідність введення диференційованої оплати залежно від показників якості перетворення енергії. Їх використання забезпечує встановлення причинно-наслідкового зв’язку між якістю споживання енергії та збоями в роботі електрообладнання.
Ключові слова: автоматизована система технічного обліку електроенергії, якість електроенергії, якість перетворення, диференціювання тарифів.