А. В. Реуцька

А. В. Реуцька, А. М. Артеменко

Дослідження роботи двигуна постійного струму послідовного збудження при динамічному гальмуванні з самозбудженням

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 59–60.

В ході проведення досліджень отримані динамічні характеристики двигуна постійного струму послідовного збудження при динамічному гальмуванні з самозбудженням на математичній моделі та експериментальній установці.