А. Ходулікова

УДК 681.586.783:621.3.013(086.4)
С. 76-81
Мова Англ.
Бібл. 8 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТОЕЛАСТИЧНИХ ДАТЧИКІВ РОЗПОДІЛЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ У ТРИВИМІРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

А. Ходулікова
Розглядається питання розв’язання магнітних полів у феромагнітному
середовищі датчика та моделювання його розподілення. Поля розв’язано для двох випадків: коли зовнішня сила тиску впливає й не впливає на датчик. Математичний апарат для розв’язання полів базується на рівняннях Максвела. Магнітоеластичний датчик належить до групи нелінійних систем, які базуються на ефекті Вілларі. Датчик під’єднано до трансформатора, вихідна напруга якого пропорційна силі, що на нього впливає. Вихідна напруга датчика є пропорційною до зміни прохідності, що призводить до деформації магнітного поля. З метою аналізу даного виду деформації магнітного поля було створено тривимірну модель магнітоеластичного датчика. Осердя датчика зроблено з феромагнітного матеріалу, тому розв’язання магнітного поля призводить до вторинної проблеми, а саме до розв’язання векторного магнітного потенціалу в нелінійному середовищі. Для розрахунку описаних параметрів поля було використано метод кінцевих елементів у середовищі COSMOS/EMS.
Ключові слова: моделювання, магнітоеластичний датчик, тривимірна модель, метод кінцевих елементів, феромагнітний матеріал.

А. Ходулікова

Кінцеві нано-датчики

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 211–212.

Незважаючи на те, що нанотехнології є досить  новітньою методикою, вони стали з’являтися в усіх сферах електротехніки та електроніки. Однією з найбільш перспективних сфер застосування нанотехнологій є розробка та виробництво датчиків. У статті виконано аналіз можливостей застосування нанотехнологій для розробки та виготовлення датчиків.