Абдельмажід Бердай

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313

С.    316-319

Мова  Рос.

Бібл.9 назв.

КОМПЛЕКСНА ЗАДАЧА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

   О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Бердай Абдельмажід

Сформульовано комплексну задачу управління якістю перетворення енергії електромеханічними системами. Надано дослідження по застосуванню розроблених принципів управління якістю перетворення енергії в регульованих електроприводах змінного струму. Показано можливість компенсації вищих гармонік споживаної потужності й електромагнітного моменту електродвигуна за рахунок управління перетворювачем енергії. Запропоновані принципи поширено на системи з тиристорними регуляторами напруги на статорі, перетворювачами частоти з автономними інверторами з широтно-імпульсною модуляцією вихідної напруги електроприводів з асинхронними двигунами, системи з тиристорним збудженням синхронних двигунів, а також пошукові оптимізаційні системи.

Ключові слова: якість перетворення енергії, управління перетворенням енергії, електропривод змінного струму, перетворювач енергії.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  255:29.1

С.   25-29

МоваРос.

Бібл.5 назв.

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЛІНІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

А. Л. Юдіна, О. П. Чорний, Бердай Абдельмажід

Для статистичної оцінки сили лінійного зв’язку змінних стану електромеханічної системи використаний частотний аналог коефіцієнту кореляції двох випадкових процесів – функція когерентності. Аналіз розрахованих значень функції когерентності із застосуванням згладжених кореляційних функцій і усереднювання за ансамблем реалізацій процесів дозволив зробити  про доцільність використання часового вікна, що обмежене чвертю періоду вхідної напруги, для отримання значущих відмінностей у роботі лінійної, близької до лінійної та нелінійної систем.

Ключові слова: електромеханічна система, лінійні та нелінійні властивості, функція когерентності.