Абдельмажід Бердай

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 8-18
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ  ЗМІННОГО СТРУМУ: ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Чорний О. П., Абдельмажід Бердай
Обґрунтовано проблему управління якістю перетворення енергії в електроприводах з електричними двигунами змінного струму, які отримують живлення від мережі з несиметричною й несинусоїдальною напругою, мають придбану параметричну несиметрію. Надано дослідження із застосування розроблених принципів управління якістю перетворення енергії. Показано можливість компенсації вищих гармонік споживаної потужності й електромагнітного моменту електродвигуна за рахунок управління перетворювачем енергії. Запропоновані принципи поширено на системи з тиристорними регуляторами напруги на статорі, перетворювачами частоти з автономними інверторами з широтно-імпульсною модуляцією вихідної напруги електроприводів з асинхронними двигунами, системи з тиристорним збудженням синхронних двигунів, а також пошукові оптимізаційні системи.
Ключові слова: якість перетворення енергії, управління перетворенням енергії, електропривод змінного струму, перетворювач енергії.