Абдрахманов В. Х.

УДК 004.89.001.53:62-83-52; 628.8.001.5:725
№ держреєстрації 0114U005112

СИСТЕМА РОЗПОДІЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ ЦИВІЛЬНОЇ БУДІВЛІ

Перекрест А. Л., Романенко Се. С., Абдрахманов В. Х., Журавель Т. В.
Звіт з НДР: 52 с., 25 рис., 8 табл., 11 джерел.
Мета дослідження: створення web-моніторингу параметрів мікроклімату окремих приміщень будівлі з використанням сенсорів 1-Ware та різних локальних перетворювачів інтерфейсів: USB-1Wire та 1Ware-Ethernet.
Об’єкт досліджень: Мікроклімат в приміщеннях корпусів навчального закладу.
Предмет дослідження. Апаратне забезпечення комп’ютерних систем для моніторингу параметрів мікроклімату цивільних будівель.
Методи дослідження – розробка алгоритмічного та програмного забезпечення для комп’ютеризованої системи розгалудженого моніторингу параметрів мікроклімату приміщень адміністративної будівлі з функцією web-доступу.
Розглянуто питання які стосуються аналізу вимог до температури в приміщеннях, проведено огляд існуючих систем моніторингу температури та виявлено їхні недоліки, обґрунтовано доцільність використання складових системи моніторингу та запропоновано структуру системи. Виконано розробку алгоритмічного та програмного забезпечення високого та низького рівня з використанням сучасних мов програмування.
Результати роботи можуть бути використані як в промисловості так і в народному господарстві. Розроблена система дозволяє вимірювати параметри мікроклімату розгалужених приміщень з високою точністю.
Очікуваний науковий результат та його значущість: розроблено систему автоматизованого моніторингу температурного стану окремих приміщень. Підвищено інформативність та якість діагностування роботи систем теплопостачання за рахунок обліку температур теплоносія в окремих стояках та повітря в окремих приміщеннях.
Ефективність полягає у визначенні реальних динамічних показників мікроклімату цивільних будівель в декількох точках одночасно.
Ключові слова: ТЕХНОЛОІЯ 1-WARE, СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРИ DS18B20, МІКРОКОНТРОЛЕРНА СИСТЕМА, ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.