Алєксєєва Ю. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 628.12
С. 81-89
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ОЦІНКА ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ НАСОСНОМУ КОМПЛЕКСІ 

Показано, що енергетичні режими насосного комплексу залежать від графіку роботи споживача, способу керування електромеханічними й технологічними параметрами, експлуатаційних характеристик обладнання, що змінюються в часі. Обгрунтовано підхід комплексного підвищення ефективності насосних станцій, який базується на оцінці розподілу потужності й втрат потужності у всіх елементах силового каналу при різних схемах регулювання технологічного параметра з урахуванням реальних режимів водоспоживання й змінних експлуатаційних характеристик обладнання. Розроблено структуру та алгоритм функціонування системи комплексного підвищення ефективності насосних станцій. Аналіз розподілу потужності й втрат потужності в насосному комплексі дозволив визначити складові, в яких є найбільший резерв енергозбереження. Отримано, що при регулюванні продуктивності дроселюванням потоку рідини на виході насоса найбільше зниження втрат потужності спостерігається в насосі й на засувці, порівняно зі зміною частоти обертання насосного агрегату. На основі експериментальних досліджень енергорежимів фізичної моделі насосного комплексу доведено доцільність комплексного підходу до підвищення ефективності роботи насосних станцій. Оцінка отриманих діаграм розподілу потужності й втрат потужності дозволяє сформулювати рекомендації з вибору енергоефективного методу регулювання технологічного параметра та своєчасної заміни обладнання.
Ключові слова: втрати потужності, досліджувальний насосний комплекс, ефективність.