Алєксєєва Ю. О.

УДК 62-82-52(076.5)
ISBN 978-617-639-047-3
С. 192
Мова Укр.
Бібл. 70 назв.

ПРАКТИКУМ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТИПОВИХ ПРОМИСЛОВИХ МЕХАНІЗМІ

Коренькова Т. В., Гладир А. І., Алєксєєва Ю. О.
Розглянута загальна характеристика типових промислових механізмів, наведено особливості режимів роботи, вимоги до електропривода та систем керування електроприводами механізмів циклічної й безперервної дії. У навчальному посібнику запропоновано дев’ять практичних занять, що охоплюють особливості режимів роботи автоматизованого електропривода типових промислових механізмів. Тестові завдання розраховані для перевірки знань студентів на лекційних, практичних та лабораторних заняттях. Навчальний посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр» напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», «Спеціаліст» і «Магістр» – зі спеціальності 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», які вивчають навчальні дисципліни «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв».
[Коренькова Т. В. Практикум та тестові завдання з автоматизованого електропривода типових промислових механізмів : навч. посібник / Т. В. Коренькова, А. І. Гладир, Ю. О. Алєксєєва. – Вид. ПП Щербатих О. В., 2014. – 192 с. – ISBN 978-617-639-047-3. – Бібліогр. : 70 назв. – укр.]

Інженерні та освітні технології

УДК 061.3(100):62-83-52
С. 66-77
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ДО ЮВІЛЕЮ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

Гордієнко Н. О., Алєксєєва Ю. О., Родькін Д. Й.
Показано, як кафедра «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського включилась у підготовку до святкування 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. Підкреслено, що на суто технічній кафедрі можливе проведення заходів гуманітарної спрямованості, що сприяє розширенню кругозору співробітників кафедри, студентів, розвитку почуття патріотизму, гордості за свою країну.
Ключові слова: музей, ювілей, Кобзар, велетень вітчизняної культури.