Андреїшин А. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-83-52:622.276.53
С. 40-47
Мова Укр.
Бібл. 13 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ ШТАНГОВОЇ ГЛИБИНОПОМПОВОЇ УСТАНОВКИ

Маляр А. В., Андреїшин А. С.
Важкі умови експлуатації штангових глибинопомпових установок призводять до появи несправностей та виникнення аварій у процесі видобування нафти, тому важливим і актуальним завданням є розроблення адекватних математичних моделей, які б дали змогу досліджувати аварійні режими нафтовидобувних установок. Запропоновано математичну модель електроприводу штангової нафтовидобувної установки для розрахунку залежностей електричних і механічних координат у стаціонарних режимах роботи методом розв’язування крайової задачі. При цьому враховується залежність моменту інерції та моменту навантаження установки від кута повороту кривошипа, а також насичення магнітопроводу та витіснення струму в стрижнях ротора привідного двигуна. При моделюванні навантаження привідного двигуна установки за основу взяті реальні динамограми роботи глибинної помпи. Отримано залежності координат електроприводу в нормальному й типових аварійних режимах – пропусканні в нагнітальній частині помпи, заклинюванні плунжера при ході вниз, несправності приймальної частини. Запропонована математична модель дає змогу здійснювати комп’ютерні експерименти по дослідженню впливу різних чинників на характер зміни електричних і механічних координат електроприводу штангової глибинопомпової установки. Це сприятиме прийняттю правильних рішень щодо запобігання аварійних ситуацій у процесі нафтовидобування. Запропоновану модель можна використовувати як складову частину системи керування нафтовидобувними установками вищого рівня.
Ключові слова: нафтовидобувна установка, динамограма, аварійний режим.