Андрієнко П. Д.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 163-165
Мова Рос.
Бібл. 4 назв.

ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМІВ РОБОТИ МОДИФІКОВАНОЇ СИСТЕМИ ІМПУЛЬСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ФАЗНИМ РОТОРОМ

М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко, І. М. Коцур, Н. М. Олейніченко
Розглянуто режими роботи модифікованої системи імпульсного регулювання асинхронного двигуна з фазним ротором. Визначено коефіцієнти нелінійних спотворень струму статора й ротора асинхронного двигуна та їх вплив на енергетичні показники асинхронного електропривода. Показано доцільність використання модифікованої системи імпульсного регулювання в режимах безперервного струму без баластового резистора, безперервного струму з баластовим резистором, а також у режимі переривчастого струму без баластового резистора залежно від призначення механізму.
Ключові слова: регулювання, асинхронний двигун, гармоніки, енергоефективність, імпульс.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621:924.1

С.    613-614

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

СХЕМА ПЕРЕТВОРЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ У ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВКАХ З АЕРОДИНАМІЧНОЮ МУЛЬТИПЛІКАЦІЄЮ

П. Д. Андрієнко, В. П. Метельський, І. Ю. Немудрий

Розглянуто схеми перетворювання електричної енергії у вітроустановках з аеродинамічною мультиплікацією, що дозволяють враховувати особливості підключення їх до мережі споживача. Схеми апробовано в промисловій експлуатації. Включення перетворювачів частоти сприяє підвищенню ефективності роботи вітроелектричних установок при малих швидкостях вітрового потоку.

Ключові слова: вітроелектрична установка, турбіна, перетворювач частоти.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   629.423.24

С.    615-616

Мова  Укр.

Бібл.2 назв.

АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ МОДЕРНІЗОВАНОЇ ТЯГОВОЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ АВТОНОМНОГО ЛОКОМОТИВА

Д. О. Кулагін, П. Д. Андрієнко, Д. С. Андрієнко

Досліджено роботу тягової електропередачі на основі модернізованої системи автоматичного керування для режимів розгону, усталеного руху та гальмування дизель-потягу за моментом опору, що залежить від швидкості руху, та обмеженні за коефіцієнтом зчеплення колісної пари з рейками. Проведено математичне моделювання та проаналізовано отримані перехідні процеси.

Ключові слова: тягова електропередача, перетворювач частоти, дизель-потяг, система керування.