Артеменко А. М.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313
С. 20-26
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДВОДВИГУННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЖОРСТКИМ З’ЄДНАННЯМ ВАЛІВ

А. М. Артеменко
Сформовано основні можливості лабораторного стенду при використанні комп’ютеризованого вимірювального комплексу та наведено статичні й динамічні характеристики дводвигунного електропривода постійного струму з жорстким з’єднанням валів. Доведено, що використання комп’ютеризованого лабораторного стенду при експериментальному дослідженні систем електропривода є перспективним.
Ключові слова: система електропривода, двигун постійного струму незалежного збудження, жорстке з’єднання валів, лабораторний стенд.

УДК 621.313.2:621.3.013.1
№ держреєстрації 0113U001189

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ КАР’ЄРНОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ З УРАХУВАННЯМ БОКСУВАННЯ

О.П. Чорний, А.М. Артеменко
Звіт з НДР: 39 с., 24 рис., 2 табл., 22 джерела.
Мета роботи полягає в синтезі математичної моделі та дослідження електромеханічних процесів в тяговому електроприводі з урахуванням боксування.
Об’єктом дослідження є процес боксування колісних пар кар’єрного електровоза.
Предмет дослідження – тяговий електропривод постійного струму кар’єрного електровоза.
Визначене місце залізничного транспорту серед інших видів кар’єрного транспорту в загальному виробітку кар’єрів. Наведено локомотивний рухомий склад кар’єрного залізничного транспорту України. Зазначені особливості конструкції тягового агрегату ОПЭ1АМ, який використовується в умовах ВАТ “Полтавський ГЗК”.
Визначені основні причини виникнення боксування та їх вплив на роботи електромеханічної системи вцілому.
Проведено дослідження та визначення тягових та швидкісних характеристик електровоза при впливі внутрішніх причин нестабільності тягово-зчіпних властивостей локомотива та розраховані статичні та динамічні характеристики системи електропривода при зміні діаметра коліс електровоза та несиметрії опорів тягових двигунів.
Представлені результати досліджень можуть бути використані на підприємствах гірничо-видобувної промисловості.
ТЯГОВИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД, БОКСУВАННЯ, ЕЛЕКТРОВОЗ, ТЯГОВИЙ АГРЕГАТ, ТЯГОВО-ЗЧІПНІ ВЛАСТИВОСТІ
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.