Асмолова Л. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-83

С.    320-323

Мова  Рос.

Бібл.9 назв.

СИНТЕЗ РЕЛЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА УМОВНО НЕСТІЙКОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ УСУНЕННЯ ЗРИВНИХ ФРИКЦІЙНИХ АВТОКОЛИВАНЬ

Л. В. Асмолова

Розглянуто можливість використання релейних систем управління, що працюють у ковзаючому режимі в електромеханічній системі при повільних переміщеннях, для усунення зривних фрикційних автоколивань (фрикційних автоколивань 1-го роду, “stick-slip”). Параметри релейного регулятора синтезовано методом зворотної задачі динаміки. Показано, що застосування релейної системи управління забезпечує затухаючий коливальний процес вихідної координати при швидкості вище критичної швидкості ковзання.

Ключові слова: електромеханічна система, зривні фрикційні автоколивання.