Б. С. Коломієць

Інженерні та освітні технології

УДК 371.3:004.451
С. 102-104
Мова Укр.
Бібл. 14 назв.

МОТИВ ТА МОТИВАЦІЯ: ТОЧКИ ДОТИКУ

Б. С. Коломієць
Поняття мотиву та мотивації до наших днів не є достатньо розкритими для розуміння. Залишаються прогалини у визначенні як мотивації, так і мотиву, при такому стані справ є можливість помилкового розуміння мотиву як мотивацію і навпаки. Слід більш детально розглянути, чим ці два поняття схожі й чим відрізняються, та визначити їх точки дотику.Мотив та мотивація є поняттями, що характеризують внутрішній стан особистості та є стимулами до діяльності або бездіяльності. При детальному розгляді поняття мотиву було виявлено, що будь-який чинник, як зовнішній так і внутрішній, може бути вирішальною причиною певних дій, на противагу думці видатного українського педагога В.О. Сухомлинського, який вважав, що «в поведінці людини немає нічого зовнішнього, що б не мало своїм стимулом внутрішнє». При проведенні досліджень не було знайдено чіткого розділення зовнішніх та внутрішніх мотиваційних чинників. Мотивація визначається як внутрішній стан людини, проте не визначено, яким чином зовнішні чинники впливають на внутрішні стани особистості. Не дано повної системи впливу на свідомість людини з метою її мотивування до певних дій(діяльності). Тема потребує подальшого дослідження.
Ключові слова: мотив, мотивація, внутрішній стан.