Бабійчук О. Б.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 6283
С. 53-55
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ПОКРАЩЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ КРАНОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Р. П. Герасимяк, О. Б. Бабійчук, С. П. Савич
Запропоновано засіб зниження коливань електромеханічної системи механізму підйому вибором необхідної жорсткості механічної характеристики електроприводу. Показано можливість зниження жорсткості до оптимальної в системі перетворювач частоти–асинхронний двигун відповідним зменшенням напруги без зміни частоти. Наведено результати моделювання системи для режиму підхоплення вантажу – найтяжчого для механізмів підйому. Зроблено порівняння динамічних характеристик цього режиму при роботі на природній і оптимальній характеристиках: перерегулювання, логарифмічного декремента затухання та коефіцієнта динамічності.
Ключові слова: електромеханічна система, коливання, оптимальна жорсткість характеристики.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-83:621.313

С.    205-208

Мова  Укр.

Бібл.2 назв.

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТУ З ДВОШВИДКІСНИМ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ

О. А. Андрющенко, А. О. Бойко, А. В. Бібік, О. Б. Бабійчук

Представлено результати дослідження якості електромеханічного перетворення енергії в механізмі пасажирського ліфту з двошвидкісним асинхронним двигуном методом математичного моделювання. Враховано змінні параметри схеми заміщення при роботі асинхронного двигуна на високій і низькій швидкостях, змінне значення коефіцієнта корисної дії редуктора, завантаженість кабіни, напрям та реальну структуру циклу руху ліфту. Наведено діаграми складових потужностей усталеного руху підйому номінального вантажу та складових енергії для циклу переміщення кабіни з різним навантаженням на один поверх. Результати моделювання підтверджуються експериментальними даними.

Ключові слова: ліфт, редуктор, асинхронний двигун, енергетичні діаграми.