Бальзан І. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.314.214.33: 681.518.5
С. 389-392
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ЗАСІБ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИСТРОЮ РЕГУЛЮВАННЯ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

В. В. Грабко, І. В. Бальзан
Розроблено математичну модель для діагностування пристрою регулювання під навантаженням силового трансформатора та на основі математичного апарату секвенцій синтезовано структуру засобу, який дозволяє визначати час та одночасність пофазного перемикання пристрою регулювання під навантаженням силового трансформатора.
Ключові слова: силовий трансформатор, математична модель, пристрій РПН, діагностування.