Бажутін Д. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3.078

С.    336-339

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

ГАСІННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ КОНСТРУКЦІЇ МОСТОВОГО КРАНУ

О. І. Толочко, Д. В. Бажутін, Ф. Паліс

Виконано аналіз горизонтальних поперечний коливань мосту при його переміщенні з нерухомим візком, що закріплений посередині мосту, за допомогою пакету Comsol Multiphysics. Розроблено лінійну математичну модель досліджуваного об’єкту у вигляді двомасової механічної системи. Синтезовано модальний регулятор, що дозволяє гасити пружні коливання як у лінійній моделі, так і в моделі з розподіленими параметрами.

Ключові слова: мостовий кран, пружні коливання, модальний регулятор, Comsol.