Базишин М. Ю.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 517.982.43:621.3.016.2
С. 120-126
Мова Укр.
Бібл. 20 назв.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОНИХ ДВИГУНІВ ЕНЕРГЕТИЧНИМ МЕТОДОМ

Базишин М. Ю., Ромашихін Ю. В.
Процес ідентифікації асинхронних двигунів енергетичним методом пов’язаний із низкою проблем. Однією з них є значна частка ручної праці при формуванні системи ідентифікаційних рівнянь енергетичного балансу. Для усунення цієї проблеми пропонується створити програмний засіб, який об’єднував би декілька інформаційних технологій. Проаналізувавши послідовність дій при ідентифікації параметрів асинхронних двигунів, висунуто низку вимог до програмного засобу. Основним елементом інформаційної технології є символьне ядро, яке необхідно розробити з урахуванням потреб і особливостей математичного апарату енергетичного методу. Конструктор схем заміщення потрібен для вибору готової або формування власної схеми заміщення з можливістю доповнення нових елементів відповідним новим математичним описом. Розглянуто послідовність операцій, які будуть виконуватись у програмному засобі в процесі ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронного двигуна.
Ключові слова: інформаційні технології, енергетичний метод, автоматизація.