Бересан О. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.3; 62-83

С.    569-571

Мова  Укр.

Бібл.1 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА, ЩО ПРАЦЮЄ ЗІ ЗМІННОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ

О. О. Бересан, А. О. Бойко, С. М. Радімов

Наведено результати ідентифікації параметрів синхронного генератора, призначеного для роботи зі змін-ною частотою обертання. Досліджено характеристики холостого ходу й навантаження. Обробка експеримен-тальних характеристик дозволила визначити параметри генератора, необхідні при побудові автоматизованої станції випробування таких генераторів. Встановлений вплив навантаження на зміну форми і гармонійного складу напруги генератора змусив внести корективи до традиційної структури системи керування випробува-льної станції.

Ключові слова: генератор, параметри, характеристики, гармонійний склад.