Бересан О. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-523.2
С. 63-69
Мова Рос.
Бібл. 9 назв.

ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАНЦІЇ ВИПРОБУВАННЯ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ 

Бересан О. О., Радімов С. М.
Виконано зіставлення витрат енергії при проведенні випробувань під навантаженням генератора на існуючих станціях із використанням навантажувальних резисторів і з можливістю рекуперації енергії в мережу за рахунок застосування тиристорного перетворювача, що працює в режимі відомого мережею інвертора, який підключений до виходу генератора через трифазний мостовий випрямляч. При регламентованій тривалості випробувань генератора під навантаженням для визначення витрат енергії достатньо виміряти або оцінити потужність, споживану станцією з мережі, та її складові в колах споживання й повернення енергії в мережу. Виміри зроблені електронним лічильником “Енергія–9”, похибки якого враховують роботу в мережах із синусоїдальними струмами, а розрахунок цих же потужностей виконано шляхом відповідної обробки осцилограм миттєвих значень струмів і напруги однойменної фази. З урахуванням практичної симетрії фазної напруги можна прий-няти як більш достовірні розрахунки потужності за даними осцилограм. Оцінка витрат енергії на проведення випробувань під навантаженням свідчить, що на станції з частковим поверненням енергії навантаження в мережу витрати енергії не перевищують 27 % від рівня витрат на існуючих станціях.
Ключові слова: енергоефективність станції, виміри й розрахунок потужності.