Березюк А. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.365
С. 63-67
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ І ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ ІНДУКТОРІ ДЛЯ НАГРІВУ СИПКИХ СЕРЕДОВИЩ

А. О. Березюк, І. П. Кондратенко, А. П. Ращепкін
Розроблено комбінований метод розрахунку теплових і електромагнітних полів циліндричного індуктора із завантаженням у вигляді пучка феромагнітних стержнів. В основу методу покладено аналітичне рішення електромагнітних характеристик і 2–D (FEM) моделювання розподілу температурних полів методом кінцевих елементів.
Ключові слова: індуктор, індукційний нагрів, температурне поле, електромагнітні характеристики.