Бешта О. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 125-127
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ 

К.-Х. Кайзер, О. С. Бешта, І. О. Єрмолаєв
Наведено аналіз сучасного стану електроприводів трубопровідної арматури. Розглянуто основні вимоги, що пред’являються до електроприводу. Показано тенденції розвитку технічних засобів щодо підвищення ефективності його роботи. Проведено аналіз існуючих систем керування і проблеми використання векторної системи керування в електроприводі трубопровідної арматури. Через конструктивні особливості трубопровідної арматури застосування енкодера на вихідному валу редуктора призводить до похибки визначення положення вектора потокозчеплення ротора. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.
Ключові слова: електропривод, трубопровідна арматура, векторне керування.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.004

С.    553-555

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ОСОБЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ Т-ПОДІБНОЇ СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ДЛЯ ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ

О. С. Бешта, А. О. Сьомін

Розглянуто особливість використання Т-подібної схеми заміщення при ідентифікації параметрів асинхронного двигуна. Показано, що, починаючи з деякої частоти живлення, вхідний опір загальмованого асинхронного двигуна визначається еквівалентним вхідним активним опором та еквівалентною вхідною індуктивністю. Доведено неможливість визначення всіх параметрів даної схеми заміщення при використанні сигналів струму та напруги статора при різних частотах живлення як при нерухомому, так і при рухомому роторі. Обґрунтовано, що при даному підході можливо отримати максимум чотири незалежних рівняння.

Ключові слова: ідентифікація, асинхронний двигун, схема заміщення.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.17

С.    610-612

Мова  Рос.

Бібл.2 назв.

СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ВИСОКОМОМЕНТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

O. Нолле, Н. Нойбергер, О. С. Бешта, М. В. Куваєв

Стрімкий розвиток високоефективних і альтернативних методів генерації та використання електричної енергії, а також зростаючі вимоги до її ефективного використання призвели до створення нових видів електричних машин, у тому числі високомоментних електродвигунів та генераторів, що працюють на принципах використання поперечного магнітного потоку. В роботі викладено вимоги європейських нормативних документів до проведення випробувань електричних машин, наведено функціональну схему та описано випробувальний стенд, спеціально розроблений для випробування високомоментних електричних машин.

Ключові слова: високомоментні електричні машини, стенд, випробування.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

ДК 255:29.1
С. 20-24
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

СПОСТЕРІГАЧ ТЕПЛОВОГО СТАНУ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ МАКСИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

Є. Нолле, Н. Нойбергер, О. С. Бешта, С. С. Худолій, О. В. Балахонцев
Розглядається проблема опосередкованого визначення температури й забезпечення максимальної продуктивності механізмів повторно-короткочасного режиму роботи з невизначеним робочим циклом. Представлено методику визначення температури асинхронного двигуна за допомогою тримасової динамічної теплової моделі. У методиці враховано нестаціонарність складових втрат і тепловіддачі двигуна при регулюванні швидкості й навантаження. Отримано залежності й запропоновано підхід до регулювання асинхронним електроприводом, що дозволяє сформувати такий робочий цикл, при якому двигун буде максимально використаний за навантажувальною здатністю.
Ключові слова: динамічна теплова модель, асинхронний двигун, навантажувальна здатність.