Бешта О. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.004
С. 10-16
Мова Рос.
Бібл. 9 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ НЕСИМЕТРИЧНОМУ ЖИВЛЕННІ СТАТОРА

Бешта О. С., Сьомін А. О.
Метою дослідження є обґрунтування можливості проведення процедури ідентифікації параметрів схеми заміщення асинхронного двигуна при нерухомому роторі. Використано методи опису електромагнітних процесів, відомі з теорії електричних машин. Отримано вирази, які дозволяють визначати параметри схеми заміщення асинхронного двигуна, що використовують як вихідну інформацію дані дослідів несиметричного живлення на постійному й змінному струмі. Наведено як повну, так і спрощену системи рівнянь для проведення ідентифікації параметрів. Показано, що при низьких частотах визначення параметрів на основі спрощеної системи рівнянь є неприпустимим. Наведені в роботі вирази можуть служити основою для розробки алгоритмів і програм мікропроцесорних систем приводів змінного струму з асинхронним двигуном при ідентифікації параметрів схеми заміщення.
Ключові слова: ідентифікація, асинхронний двигун, схема заміщення.